YOU ARE HERE: Home သတင္းေဆာင္းပါး က်န္းမာေရးက႑ လိင္တူႀကိဳက္သူမ်ား သိသင့္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား

လိင္တူႀကိဳက္သူမ်ား သိသင့္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား

User Rating: / 5
PoorBest 

gem-logo

လိင္တူႀကိဳက္သူ၊ လိင္တူေရာ၊ လိင္ကြဲပါ ႀကိဳက္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလဲ ထားသူမ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာဘ၀မွ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္စီးပြားေရး ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ မည္သည့္အရပ္တြင္ ေနထိုင္ သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔မွာ လူအမ်ားထဲမွ လူမ်ားပင္ျဖစ္၍ အမ်ားသူငါ နည္းတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ တန္းတူ ရထိုက္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ၄င္းတို႔မွာ သာမန္လူမ်ားထက္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါမ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ား ေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးလိင္တူႀကိဳက္သူမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာအျဖစ္မ်ား၍ အမ်ိဳးသားလိင္တူႀကိဳက္သူမ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံ ရာမွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းတို႕၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုက္နာအပ္ သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူပါ

လိင္တူႀကိဳက္ျခင္း၊ လိင္တူေရာလိင္ကြဲႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းသည္ရွက္စရာမဟုတ္ပါ။ ၿငိဳျငင္ခံဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါ။ အားငယ္စရာမဟုတ္ပါ မိမိက်န္းမာေရးသည္ အဓိကျဖစ္၍ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ၊ ဖ်ားနာလွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

၂။ မရွက္ပါႏွင့္ မေၾကာက္ပါႏွင့္

ဆရာ၀န္ႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ မိမိ၏ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ႏွင့္ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို မကြယ္မ၀ွက္ေျပာရဲပါေစ။

၃။ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား

က်ားေဟာ္မုန္း၊ မေဟာ္မုန္းပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ကိုယ္စီကိုယ္ငွရွိၾကသည္။

မေဟာ္မုန္းသည္ ေသြးခဲပ်စ္ေစ၍ ေသြးတိုးေစသည္။ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ျမင့္မားေစရံုမက လူကိုပါေဖာ္သြပ္၍ ၀ေစသည္။

က်ားေဟာ္မုန္းမ်ားမွာ အသည္းကိုပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကို မိမိသေဘာႏွင့္မသံုးစြဲပါႏွင့္။ နားလည္ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။

၄။ ႏွလံုးသားက်န္းမာေရး

ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္တို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အ၀လြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၅။ကင္ဆာေရာဂါ

အျဖစ္နည္းေသာ္လည္းေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ပံုမွန္ဂရုျပဳ စစ္ေဆးပါ။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အလံုးအက်ိတ္အဖုမ်ား ေပၚလာပါက နားလည္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။ အခ်ိန္မီ ကုသမႈ ခံယူပါ။

၆။ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ

လိင္ဆက္ဆံရာမွတဆင့္ ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔  သဘာ၀မဟုတ္သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ျပဳေစကာမူ အကာအကြယ္ယူျခင္းသည္ သာစိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္သည္။ HIV ႏွင့္ ကာလသားေရာဂါ STD ပါ ပံုမွန္ (သံုးလတစ္ႀကိမ္) စစ္ေဆးပါ။ အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားပါ။

၇။ ေဆးလိပ္၊အရက္ေရွာင္ပါ

ေဟာ္မုန္းေဆးသံုးစြဲေနသူမ်ား၊ ေဆးလိပ္အရက္ပါသံုးစြဲလွ်င္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားတတ္သည္။ မသံုးစြဲလွ်င္ေကာင္းသည္။ သံုးစြဲေနလွ်င္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

၈။ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

ပတ္၀န္းက်င္၏ ပုတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားေသာျပႆနာ ျဖစ္သည္။ မည္သူတို႔က မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မိမိဘ၀ကို မိမိသာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ျဖစ္၍ စိတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာပါေစ။စိတ္ပ်ိဳ၍ ကိုယ္ႏုသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္မွန္စား၊ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္၊ အားလပ္ခ်ိန္နား၍ သဘာ၀အလွအပမ်ားကို တစ္၀ခံစားေပးပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုပါ။ အိမ္ေမြးတိရစာၧန္ေလးမ်ား ေမြးျမဴၾကင္နာပါ။ အားလပ္ခ်ိန္၌ ၀ါသနာပါရာ (ဥပမာ-ပန္းစိုက္ျခင္း) ျပဳလုပ္၍ စိတ္အပန္းေျဖပါ။

၉။ အစားအစာႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း

အမ်ားသူငါနည္းတူ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီး၀လံမ်ား စားသံုးပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔ႏွင့္ တစ္ပတ္ ၅ ရက္ခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳေပးပါ။

Health Care Journal Vol-3 No.14 Page 9 တြင္ေရးသားထားေသာ စႏၵီ(ေဆး-၂) ၏ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

 

Add comment


Security code
Refresh

Networking Links

mymgedulogoMyanmar Gay Education
သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုး တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ ရင္းႏွီးမႈ လြယ္ကူ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ေပးထားျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။

mplusMplus Thailand
Chiang Mai-based Mplus unveils its mision and ponders the challenges ahead

mhsMyanmar Homosexual Society
Welcome Boy Homo created this network with SocialGO.

Colors Rainbow Facebook

Reference

Myanmar Gay Education
Myanmar Gay Education Website www.mymgedu.com
IGLHRC
International Gay and Lesbian Human Rights Commision
Out Magazine
Opinion for the Modern Gay Man

ADVOCATE.com
LGBT News site