တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှင်သန်လာရေး

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အသီးသီးမှ ပြောဆိုနေကြပါသည်။ မှန်ပါသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသော နိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုသည်မရရှိနိုင်ပါ။ တရားမျှတမှုမရရှိသော နိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းမှုသည်လည်း မရရှိနိုင်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသော ထိုနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လည်း ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ရာ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်

Read more

ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအပိုင်း (၂)

ယခုတစ်ပတ်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း (၃) ပြစ်ဒဏ်များနှင့် (၄) ကင်းလွတ်ရမြဲအချက်များအကြောင်းတို့ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ တရားရုံးတွင် ကိုးကားသုံးစွဲမည်ဆိုပါက မူရင်းဥပဒေအတိုင်းသာ သုံးစွဲရပါမည်။ လူတိုင်းဥပဒေပညာကို နားလည်နိုင်ကြပြီး ဥပဒေနှင့်အညီနေထိုင်သည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း (၃) ပြစ်ဒဏ်များ မေး

Read more

ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ အပိုင်း (၁)

ယခုတစ်ပတ်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ အခန်း (၁) နှင့် (၂) ပါ ပုဒ်မများကို အခန်းလိုက် ရှင်းပြထားပါသည်။ ဥပဒေစာသင်သားများသည် မူရင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစာအုပ်နှင့် ယှဉ်တွဲ ကြည့်ရှုသင့်ပါသည်။ သို့သော် ဥပဒေဝါသနာပါသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အမေး၊ အဖြေများကို

Read more