လားရှိုးမြို့တွင် “မြန်မာနိုင်ငံရှိ LGBT အခွင့်ရေးများကို တိုးတက်မှုရှိစေမည့် နည်းဗျူဟာနှင့် နည်းလမ်းကျင့်ဝတ်”စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ

လားရှိုးမြို့ ဆင်နှစ်ကောင်ဟိုတယ်တွင် Colors Rainbow အဖွဲ့က ထုတ်ဝေသည့် “ မြန်မာနိုင်ငံရှိ LGBT အခွင့်ရေးများကို တိုးတက်မှုရှိစေမည့် နည်းဗျူဟာနှင့် နည်းလမ်းကျင့်ဝတ်”စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကို မေလ(၁၀)ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကို Colors Rainbow

Read more