အခြေခံပညာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ထဲတွင် LGBT (လိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှု ကွဲပြားသူတွေ)အပေါ်မှာလည်း ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးရန် အခြေခံပညာရေးလုပ်သားများ သမဂ္ဂဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက အကြံပြုတောင်းဆို

အခြေခံပညာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ထဲတွင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး သာမက LGBT (လိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှု ကွဲပြားသူတွေ)အပေါ်မှာလည်း ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်စတဲ့ ခံစားပိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးရန် အခြေခံပညာရေးလုပ်သားများ သမဂ္ဂဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက အကြံပြုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ အခြေခံနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး

Read more