၂၀၁၉ခုနှစ် LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲမှ ကဏ္ဍအသီးသီးက တာဝန်ရှိသူတွေထံ အကြံပြုချက် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲကနေ LGBT တွေ တွေ့ကြုခံစားနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ကဏ္ဍအသီးသီးက တာဝန်ရှိသူတွေထံ အကြံပြုချက်တွေပါဝင်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကွန်ရက် နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲ

Read more