ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းပြုလုပ်ခဲ့

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က LBGT တွေကို လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း သိရှိနားလည်လာစေရန် Colors Rainbow အဖွဲ့အစည်းက လူ့အခွင့်အရေးနှင့် LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ (၃)ရက်ကြာ သင်တန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Colors Rainbow အဖွဲ့အစည်းက ကမကထပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီသင်တန်းကို ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့

Read more